ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
email:
Μήνυμα:
 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.
26ης Οκτωβρίου 90
54 627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310-504300
e-mail: info@maketv.gr
 
Αποστολή