Εργασία

Αν ενδιαφέρεστε για εργασία στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
26ης Οκτωβρίου 90
54 627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ