Πρόγραμμα WEB TV Εκπομπές
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ (21)
 
 
Φυγόκεντρος επ.19 "Περιθανάτιες Εμπειρίες" Φυγόκεντρρος επ. 18 "Βαμπίρ & Λυκάνθρωποι" Φυγόκεντρος επ. 17 "Παιδιά INDIGO" Φυγόκεντρος επ. 16 "Υπερστρατιώτες" ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ επ.15 "Προηγούμενες Ζωές" Φυγόκεντρος επ.14 " Νοστράδαμος" Φυγόκεντρος επ 13 "Το Πείραμα της Φιλαδέλφειας"